Marknadsför er arrangörsverksamhet

Ju fler som vet om er arrangörsverksamhet, desto fler personer kommer vilja att den ska fortsätta finnas och stödja den genom att engagera sig, gå på era arrangemang eller på andra stötta er. Genom att marknadsföra er själva blir ni starkare på alla fronter.

Diskutera
• Är er arrangörsverksamhet synlig?
• Uppfattas er arrangörsgrupp som nyttig?
• Hur ser kontakten med media ut? Har arrangörsgruppen varit aktiv på debattsidorna
eller med artiklar?
• Är det attraktivt att vara med i arrangörsverksamheten?
• Kontakten med företag – inser de betydelsen av kulturella arrangemang? Kan ni få dem
att känna det?
• Alla i publiken ska veta att det är ni som arrangerar föreställningen. Vad känner publiken
till om er?
• Kan ni vara synliga på lokala marknader och liknande?
• Vad är skillnaden mellan att marknadsföra föreställningen och er själva? När kan man
göra bägge?
• Var säljer ni biljetter? Kan alla som vill gå på era arrangemang lätt få tag på biljetter?
• Hur ser era kontaktnät ut – föreningar och samarbetspartners?
• Kan ni samannonsera med andra arrangörsföreningar?

Arrangemangstillfället
Passa på att marknadsföra verksamheten i samband med en föreställning. Ni kan till exempel be publiken vara med och tycka till om repertoaren kommande säsong.

Kontakt
Riksteatern har anställd personal som vet mer om olika metoder för att synliggöra arrangörsverksamhet, och kan ge dig råd eller bolla idéer med dig. Kontakta oss!