Om oss

Riksteatern Sörmland är en ideell förening vars uppgift är att främja scenkonst och utveckla ett starkt arrangörsnät i länet.

Riksteatern Sörmlands mål är att stödja de lokala teaterföreningarna och andra kulturarrangörer efter deras önskemål och behov, vara en resurs i frågor rörande scenkonst samt att verka för att öka unga människors inflytande och deltagande i det lokala kulturlivet.

Presentation av verksamheten i Södermanlands län (PDF)