Styrelsen

Riksteatern Sörmlands styrelse verksamhetsåret 2016–2017

Tord Tjernström (Strängnäs)
Ordförande

Bosse Lundkvist (Eskilstuna)
Vice ordförande

Ingela Frän (Trosa)
Sekreterare

Jacob Hansson (Eskilstuna)
Vice sekreterare

Kenneth Alsterklev (Eskilstuna)
Kassör

Vakant (reserverad för Katrineholm)
Ledamot

Henrik Lundh (Nyköping)
Ledamot

Anne Wiklund (Strängnäs)
Ledamot

Mikael Bonnelid (Eskilstuna)
Ledamot

Rebecka Melin (Eskilstuna)
Ledamot

Alar Kuutmann (Eskilstuna)
Ledamot