Styrelsen

Riksteatern Sörmlands styrelse verksamhetsåret 2016–2017

Malena Wellander (Nyköping)
Ordförande

Bosse Lundkvist (Eskilstuna)
Vice ordförande

Ingela Frän (Trosa)
Sekreterare

Jacob Hansson (Eskilstuna)
Vice sekreterare

Kenneth Alsterklev (Eskilstuna)
Kassör

Henrik Lundh (Nyköping)
Ledamot

Anne Wiklund (Strängnäs)
Ledamot

Mikael Bonnelid (Eskilstuna)
Ledamot

Rebecka Melin (Eskilstuna)
Ledamot