Styrelsen

Riksteatern Sörmlands styrelse verksamhetsåret 2019–2020

Malena Wellander (Nyköping)
ordförande

Bosse Lundkvist (Eskilstuna)
vice ordförande

Jacob Hansson (Eskilstuna)
sekreterare

Kenneth Alsterklev (Eskilstuna)
kassör (omval på 2 år)

Anne Wiklund (Strängnäs Riksteaterförening)
ledamot (omval på 2 år)

Mikael Bonnelid (Eskilstuna)
ledamot (omval på 2 år)

Rebecka Melin (Eskilstuna Riksteaterförening)
ledamot

Lasse Franzén (Riksteatern i Sörmlands hjärta)
ledamot (nyval på 2 år)

Revisorer

Tord Tjernström (omval på 1 år)

Eva Strömberg (omval på 1 år)

Revisorsersättare

Kjell Lovén (omval på 1 år)

Bengt Nilsson (nyval på 1 år)