Styrning & ledning

Varje år har Riksteatern Sörmland årsmöte som är föreningens högst beslutande organ, då träffas ombud från lokala teaterföreningar och anslutna organisationer i Södermanlands län.

Årsmötesprotokoll 2019-04-09

Vart fjärde år har Riksteatern kongress. Då träffas förtroendevalda ombud från de lokala och regionala riksteaterföreningarna för att tillsammans besluta om mål och riktlinjer för Riksteatern.

Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ. På den fastställs Riksteaterns stadgar och styrelsen för nästa period utses. Ombuden beslutar även om verksamhetsplanen som ligger till grund för hur arbetet planeras lokalt, regionalt och nationellt.

Styrelse
Riksteatern Sörmlands styrelseordförande är Malena Wellander. Styrelsen består av nio ledamöter som väljs på Riksteatern Sörmlands årsmöte.

Möt Styrelsen